BARTER

Czym jest barter?

Transakcje barterowe są stare jak świat. Całe nasze niesystemowe życie /młodość/ opiera się na bartereze. Wszyscy kojarzymy operacje bezgotówkowe czyli tzw. handel wymienny. Barter jest jego nowoczesną wersją, opartą na bardzo prostych i przejrzystych zasadach. To nic innego, jak wymiana towarów lub usług między dwoma lub większą liczbą podmiotów /bez użycia gotówki/. Tak przeprowadzona wymiana barterowa ma oczywiście pewne umowne ramy, ale przepisy nie określają jej dokładnej specyfiki. Na gruncie prawa cywilnego jest to jedna z umów nienazwanych, gdzie każda ze stron jest zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Przepisy polskiego prawa nie narzucają na podmioty zawierające umowę barterową żadnych wymagań, jak taki dokument miałby wyglądać. Strony mają więc swobodę przy tworzeniu treści umowy, a co więcej – nie są nawet zobligowane do sporządzenia jej na piśmie. Z całą pewnością jest to jedna z popularniejszych form współpracy między poszczególnymi przedsiębiorstwami. Zaletą jest zerowy koszty nabycia towaru lub usługi. Chętnie korzystamy z tej formy rozliczenia, tym bardziej, że jesteśmy działającymi artystami i mieszkamy w bardzo artystycznym i starym domu, zatem mamy miejsce i potrzebę rustykalnych, niepowtarzalnych elementuw funkcjonalnych jak i ozdobnych. W zamian za to oferujemy wszelkiego rodzaju projekty reklamowe - plakaty, strony, multimedia, etc.

Zapraszamy zatem wszelkich twórców, producentów, rzemieślników do wymiany barterowej. Ze swej strony zapewniamy profesjonalną reklamę i jakość. Proszę na sprawdzić na sieci i u naszych kllientów. Nie boimy się opinii.

Facebook